Information om det planerade arbetet i hamnen på Storön

Under v.40- 42 kommer planlagda arbeten med muddring och bryggbyggnation att genomföras i Storöns hamnanläggning. För mer detaljerad information se utskickat mail. Arbetet kommer att påverka möjligheten att lägga till vid de olika bryggorna i perioder. Man bör vara beredd på att förtöjda båtar kan komma att flyttas under arbetets gång.

Var försiktiga och visa hänsyn när ni vistas i hamnen både till sjöss och på land.

Med vänlig hälsning, Hamnkommittén