Kontaktpersoner

Styrelsens sammansättning

Thomas Johansson, ordförande
073-630 71 55, thomas.j.j@icloud.com

Annelie J Sundler, kassör
070-924 23 58, annelie.sundler@hb.se

Lennart Hedell, sekreterare
070-305 01 51, lennart.hedell@me.com

Martina Karlsson, ledamot
073-338 16 08, martina.paddan@gmail.com

Suppleanter

Per Johannesson
072-734 22 40, per.erik.johannesson@icloud.com

Anna Kjellström
070-349 56 74, torkilsgarden.kjellstrom@gmail.com

Revisorer

Anette Wallemyr
076-036 11 81, anette.wallemyr@gmail.com

Elisabeth Eng
0502-124 39, elisabeth.eng@falkoping.se

Revisorsuppleant

Markus Birath
073-257 95 73, markus.birath@gmail.com

Valberedning

Catharina Zabel
070-349 75 71, catharina@zabel.se

Markus Birath
073-257 95 73, markus.birath@gmail.com

Övriga ansvarsgrupper

Hamnkommittén

Per Sundler
070-553 03 41, psundler@gmail.com

Peter Wallemyr
070-890 09 41, peterwallemyr@gmail.com

Joakim Zabel
0702-805248, joakim@zabel.se

Vattenansvariga

Gunnar Berentsen
070-311 72 11, gunnar.berentsen@gmail.com

Magnus Svensson
070-376 18 25, br.svensson@live.se

Vattenprovsansvarig

Valter Lindén
076-341 13 10, valter@carlstad.se

Ansvariga för skötsel och tillsyn avloppsbrunnar

Magnus Svensson
070-376 18 25, br.svensson@live.se

Kultur och miljögrupp/Arbetsdagsansvarig

Daniel Krieg
076-291 92 73, daniel.krieg@hotmail.se

Marcus Hedberg
070-312 70 73, marcushedberg@hotmail.com

Markus Karlsson
070-993 39 83, skagersvikkickboxning@hotmail.com

Hemsidan

Torbjörn Lundströmer
070-995 72 78, torbjorn@lundstromer.se

Traktoransvarig

Gunnar Berentsen
070-311 72 11, gunnar.berentsen@gmail.com

Pris: 2 tim – 50 kr, heldag – 200 kr. Lån sker på egen risk.

Brandsamordnare

Magnus Svensson
070-376 18 25, br.svensson@live.se