Vatten och avloppet avstängt!

Styrelsen har beslutat att avloppet på Storön inte ska användas vintertid då vattnet är avstängt. Används det så innebär det att avloppet breddas över nere i pumpgropen, dvs släpps ut i naturen.