Kategoriarkiv: Hamnkommittén

Information om det planerade arbetet i hamnen på Storön

Under v.40- 42 kommer planlagda arbeten med muddring och bryggbyggnation att genomföras i Storöns hamnanläggning. För mer detaljerad information se utskickat mail. Arbetet kommer att påverka möjligheten att lägga till vid de olika bryggorna i perioder. Man bör vara beredd på att förtöjda båtar kan komma att flyttas under arbetets gång.

Var försiktiga och visa hänsyn när ni vistas i hamnen både till sjöss och på land.

Med vänlig hälsning, Hamnkommittén

Kallelse Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Storön‐Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2020.

Tid: Lördag den 18 juli kl.15.00.

Plats: Restaurangen, Storön

Ärenden

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelserBeslutsunderlag:
   Verksamhetsberättelse
  •   Ekonomisk redogörelse
  •   Revisorernas berättelse
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 7. Ersättning till styrelse och revisorerna
  • Styrelsen föreslår att ersättning i form av reducerad avgift för valda ledamöter i styrelsen är oförändrat.
 8. Styrelsens förslag till utgifts‐ och inkomststat samt debiteringslängd.
 9. Val av styrelse och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedningen
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

2020‐06‐24

Thomas Johansson Ordförande

Kallelsen finns att ladda ner från samfällighetens hemsida, /DOKUMENT/PROTOKOLL/Övriga dokument. Kallelsen kommer också att anslås i hamnen.

Arbetsdag i hamnen 2 juli

Arbetet med bryggrenoveringen fortsätter. Lördagen den 2 juli klockan 0900 behövs sex arbetsvilliga storöbor. Anmälan till Carl Danielsson via e-post carl.danielsson@senate.se

Hamnkommittén

Isen har nu släppt i Otterbäckens hamn så det är ok att sjösätta och ta sig ut till ön.

Hamnkommittén vill utfärda en varning kring hamnen på Storön!
Isen har gått hårt åt EU-bryggan, den ligger delvis i vattnet. Den norra änden av bryggan ligger och flyter och har flyttat sig en del utifrån sitt ursprungliga läge.
Var försiktig när ni kör in i hamnen, bryggan kan vara svår att upptäcka när det är mörkt (se bifogad bild).
Bryggdelen kan i värsta fall slita sig och då finns det risk för kollision då den troligtvis flyter i anslutning till vattenytan.

Under nästa helg skall Hamnkommittén försöka märka ut bryggans ände med boj eller liknande!

Hamnkommittén.
DSC_1191

Bygga brygga

Hej Alla Storöbor! Nu är det äntligen dags för en ny säsong på Öna, men innan den kör igång på allvar behöver arbetet i hamnen avslutas. Först och främst vill vi tacka alla som hjälpte i höstas med att bygga stenkistor! Det blev väldigt bra, och isen verkar också ha skonat dom i vinter. Tyvärr verkar det däremot som några pålar tagit stryk av isen, vi får se hur vi löser det. Det som återstår nu är framförallt att regla upp och skruva på plankdäcket på de nya stenkistorna, samt att sätta upp pålskydd på de rälspålar som saknar det. Vår ambition är att jobba söndagen den 29:e april med framförallt plankdäcket, och med lite hjälp tror vi att vi hinner klart på en eller max två dagar. Alltså, är det några frivilliga som är sugna på att jobba lite den 29:e plus eventuellt den 30:e så är det bara att höra av sig! Vi tänkte fixa lite enkel lunch, så det är bra om ni hör av er innan. Vi hoppas att vi snart ses på Storön igen!

//Hamnkommittén