Om

Storön ligger utanför Otterbäcken i Gullspångs kommun. Under 1950-talet exploaterades ön genom Bofors, som såg till att anställda fick fina semesterboenden tillgodosedda. 1991 köpte Gullspångs kommun Storön och 2001 återgick ön i privat ägo.

Idag består Storön av ett stort antal avstyckade privatägda tomter för fritidshus anslutna till öns vattenverk. Avloppsnätet är anslutet till det kommunala nätet. En samfällighetsförening driver gemensamma frågor och utvecklar Storön i samråd med den största fastighetsägaren, Falvir AB.

Första gången som Storön finns dokumenterat är i 1590 års jordebok med namnet Önna. Ön var bebodd fram till början av 1900-talet och då drevs två jordbruk. 1940 skänktes hela ön av Sven Winqvist till anställda vid Bofors. Metallföreningen vid Bofors byggde stugbyn i början av 1950-talet. De som erbjöds semester kunde avnjuta helpension.

När restaurangen var som mest aktiv kunde 350 personer serveras, 250 i restaurangbyggnaden, 100 i konferensanläggningen intill.

Under många år trafikerades ön med passagerarbåten Marianne, som – tror vi – gjorde sin sista tur 1998. Idag ägs Marianne av en ideell förening och kan hyras.

Gullspångs kommun köpte Storön 1991 av Bofors. 1998 var sista året som kommunen hade verksamhet på ön.

MaxFly, som köpte Storön av kommunen i januari 2003, inledde försäljningen av tomter våren 2003. Idag har MaxFly’s fastigheter övertagits av Säfflestugan.

Lämna ett svar