Vattnet stängs av 2022-07-15, kl 10:00 – 10:30

Vattendistributionen kommer att stängas av 2022-07-15, kl 10:00 – 10:30. Anledningen till avstängningen är att en fastighet skall kopplas in på nätet.