Kallelse till årsstämma för Storön-Vänerns samfällighetsförening.

Datum: 2022-07-16 (lördag). Tid: 15:00. Plats: digitalt zoom-möte, möteslänk finns i utskicket på mail.

Välkomna, styrelsen!