Brådskande meddelande!!

Pumpen som förser fastigheterna med vatten har gått sönder. En provisorisk lösning finns på plats som gör att det kommer vatten men att trycket är dåligt. 
Vattengruppen ber Er alla att vara sparsam med vattenanvändningen. Det är inte lämpligt att använda vatten för annat ändamål än att dricka tvätta sig och 
spola i toaletten. All annan användning är inte tillåten!

När problemet är löst är svårt att säga idag.

Hälsningar,
Vattengruppen!