Problem med hemsidan!

Vi har problem med hemsidan som gör att protokollen från styrelsemöten inte går att publicera på hemsidan. De som vill läsa protokollen kan skicka ett mail till mig så skickar jag alla protokoll som inte har gått att publicera. Skicka mail till: lennart_hedell@msn.com.

Information om vattnet!

Planen var att vattnet skulle sättas på till påsk men detta kommer INTE att kunna ske pga väderläget. Vattengruppen kommer däremot att förbereda vattenverket så långt det är möjligt. Detta görs för att snabbt få ut vattnet i systemet när vädret så tillåter. Hemsidan kommer att hållas uppdaterad.

Med vänlig hälsning, Vattengruppen

Information om det planerade arbetet i hamnen på Storön

Under v.40- 42 kommer planlagda arbeten med muddring och bryggbyggnation att genomföras i Storöns hamnanläggning. För mer detaljerad information se utskickat mail. Arbetet kommer att påverka möjligheten att lägga till vid de olika bryggorna i perioder. Man bör vara beredd på att förtöjda båtar kan komma att flyttas under arbetets gång.

Var försiktiga och visa hänsyn när ni vistas i hamnen både till sjöss och på land.

Med vänlig hälsning, Hamnkommittén

Vägbelysningen

Vägbelysningen är nu ställd i vinterläge vilket betyder att ni måste ringa eller skicka ett SMS till systemet. Använd nedanstående telefonnummer för att ringa eller skicka ett SMS för att tända belysningen.

Telefonnummer: skickat i separat mail
SMS för att tända belysningen: skickat i separat mail

Tänk på att vänta minst 30 sekunder innan ni försöker ringa eller att skicka ett nytt SMS om belysningen inte tänder direkt. När det gäller SMS så finns det alltid en fördröjning i mobiltelefonsystemet innan SMS levereras. Fördröjningen är beroende på lasten i SMS-C och mobiltelefonsystemet.

Vägbelysningen är tänd 30 minuter!

Tänk på att inte sprida telefonnumret till obehöriga för att undvika onödiga tändningar av vägbelysningen!

Brådskande meddelande!!

Pumpen som förser fastigheterna med vatten har gått sönder. En provisorisk lösning finns på plats som gör att det kommer vatten men att trycket är dåligt. 
Vattengruppen ber Er alla att vara sparsam med vattenanvändningen. Det är inte lämpligt att använda vatten för annat ändamål än att dricka tvätta sig och 
spola i toaletten. All annan användning är inte tillåten!

När problemet är löst är svårt att säga idag.

Hälsningar,
Vattengruppen!