Protokoll från årsstämma 2021-07-17.

Nu finns protokollet från årsstämman att läsa på hemsidan. Ett exemplar av protokollet kommer att hänger på dörren till bastun.