Kallelse till ordinarie årsstämma 2021

Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2021.

Tid: Lördag den 17 juli kl.15:00.
Plats: digitalt via zoom. Länken till mötet skickas i separat mail.

Kallelse och bilagor till Motion 1 från Storön Utveckling AB finns att läsa/hämta på hemsidan, DOKUMENT/PROTOKOLL/ÖVRIGA DOKUMENT

Med vänlig hälsning, Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening