Sophögen borta!

Falvir har transporterat bort den gamla sophögen bakom servicehuset vid grönytan. Det behövdes 9 containrar och några dagars arbete.

Styrelsen vill klargöra att det inte är tillåtet att kasta skräp på samfällighetens område eller någon annan stans på Storön. Allt skärp måste transporteras till närmaste återvinningsstation, Odenslund eller Mariestad.