Information om höstens arbetsdag 19/9!

Höstens arbetsdag kommer att genomföras som en ”sammanhållande” aktivitet den 19/9 med start 09:30 på grönytan vid affären. Undantag kommer att göras för den gemensamma lunchen som kulturmiljögruppen normalt bjuder på. Varje deltagare får ta med eget lunchpaket. Detta görs för att vi på ett enkelt sätt ska kunna hålla avstånd till varandra men ändå träffas på ett säkert sätt.

Fokus denna gång kommer att läggas på att röja sly vid Gåsskär och Hamnpromenaden, byta panel på Brandstationens baksida mm.

Det är viktigt att ni återrapporterar vad ni har gjort och hur många timmar ni har arbetat på den blankett som finns för ändamålet.

I samband med arbetsdagens avslutningen, ca 15:00 kommer styrelsen att informera om den sanering som har gjorts i hamnen.

Välkomna!