Signerat protokoll från årsstämman 2020-07-18!

Nu finns det signerade protokollet tillgängligt på Storön hemsida.