Protokoll från årsstämman 2020-07-18!

Nu finns ett exemplar av protokollet för de som är intresserade. Protokollet hänger på dörren till bastun. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan så snart det är påskrivet.