Arbetsdag 18 maj

Nu är det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 18 maj klockan 09:30 träffas vi på grönytan vid ”Affären”. Vi håller på till klockan 16:00 med paus för gemensam lunch klockan 13:00, samfälligheten bjuder.

Vi har planerat att prioritera röjning längs Hamnavenyn, fortsätta där vi slutade röja förra arbetsdagen. Piren vid norra bryggan behöver också röjas.

Skogspromenaden och strandpromenaden behöver trimmas.

I hamnen behöver några stolpar riktas och stranden städas.

Eventuellt påbörja byte av panel på brandstationen.

En ny trappa i vattenverket behöver byggas.

Fylla på med grus på vissa delar av vägen.

Anmälan till arbetsdagen skall göras senast tisdagen den 14 maj för att vi ska kunna fixa lunch samt planera inför dagen.

Anmälan görs till ollehinderson@hotmail.com

Med vänlig hälsning

Olle Hinderson