Höstens arbetsdag

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 16 september, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.
Följande arbete är planerat inför dagen, röjning är prioriterat:
  • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
  • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
  • Ta hand om några vindfällor på Gåsskär
  • Rensa/städa stranden
  • Fortsätta arbetet med vår bastu.
  • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
  • Röja sly på Gåsskär
  • Röja sly från hamnen och upp mot grönytan, mm.
  • Ny dörr till vattenverket
Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.
Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 12 september för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.
Med förhoppningar om en trevlig dag
Arbetsdagsgruppen
/gm Carl Danielson