Kallelse till arbetsdag på Storön

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 20 maj, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.

Följande arbete är planerat inför dagen:

 • Arbete i hamnen (Hamnkommittén)
 • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
 • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
 • Ta hand om några vindfällor
 • Fortsätta med uppröjningen runt brandförråden, ev börja riva det som inte ska vara kvar
 • Rensa/städa stranden
 • Fortsätta arbetet med vår bastu.
 • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
 • Röja sly mellan Gåsskär och Storön
 • Röja sly runt grönytan samt ner mot sjön. Ev fortsätta röjningen mellan hamnpirarna.
 • Ev köra ut grus på vägarna

Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.

Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 16 maj för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.

Med förhoppningar om en trevlig dag

Arbetsdagsgruppen

/gm Carl Danielson