Arbetsdag på Storön 21 maj

Hej alla Storöbor!

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 21 maj kl 9:30 träffas vi på grönytan vid fd affären. Vi räknar med att hålla på till 16:00 med paus för gemensam lunch kl 13:00, samfälligheten bjuder på korv och hamburgare.

Meddela om ni kommer samt hur många, till carl.danielson@senate.se, senast tisdagen den 17 maj. Meddela även om ni har tillgång till röjsåg, trimmer, motorsåg och/eller fyrhjuling.

Följande arbete är planerat att genomföras:

 • Justera förtöjningar + stolpar i hamnen
 • Färdigställa målning förråd hamnen
 • Riva brygg däck EU-Bryggan
 • Riva delar av Bryggdäck på huvudbryggan
 • Städa Stranden
 • Städa ur förrådsbyggnaderna vid brandförrådet
 • Städa runt husen i hamnen och på hamnplanen
 • Ta hand om träd som blåst ner Traktorn+Motorsåg                  
 • Röjningsarbete mellan hamnen och stugområdet utefter vattnet Motorsåg, röjsåg   
 • Trimma strandpromenad + lilla skogspromenaden + runt lyktstolpar och elskåp Trimmer 
 • Grus på vägarna i hålor mm Fyrhjulingar 
 • Klippa vägar + stigar Gräsklipparen

Inför arbetsdagen vill vi även att ni som har saker i förråden och runt förråden i hamnen tar hand om detta alternativt tydligt märker upp era saker. I samband med att vi renoverar hamnen kommer det som är kvar att slängas. På arbetsdagen kommer ett gäng att få i uppgift att plocka i ordning på skräpet. Viktigt också att det som står i hamnen går att flytta på för att underlätta gräsklippning och röjning, se till att era saker inte är fastlåsta i träd eller stolpar.

Det är ej tillåtet att ställa skräp mm på samfällighetens mark. Det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sitt avfall.

Med vänliga hälsningar

Arbetsdagsgruppen

gm/Carl Danielson