Arbetsdag 20 september

Då var det snart dags för höstens ordinarie arbetsdag. Den här gången kommer vi att prioritera målning och röjning av sly. Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer. Utöver dessa två prioriterade uppgifter ska vi även försöka hinna med att laga spången till Gåsskär, färdigställa taken på förråden i hamnen, köra ut grus på vägarna, trimma strandpromenaden och övriga stigar, klippa gräs och vägar, köra skräp till återvinningsstationen.

Vi samlas på grönytan vid affären lördagen den 20 september kl 9.30 och beräknar hålla på till 16.00 med avbrott för lunch kl 13.00.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 16 september till carl.danielson@senate.se

Meddela gärna om ni har tillgång till trimmer, röjsåg eller motorsåg. Det underlättar vår planering.

 

Vi hoppas på en härlig dag med stort deltagande.

Arbetsdagsgruppen, gm Carl Danielson