Extra arbetsdag

Lördagen den 6 september planerar vi att ha en extra frivillig röjningsdag på Storön. Vi samlas i hamnen kl 10.00 och beräknar hålla på till mellan 15 och 16. Samfälligheten bjuder på lunch. Om vädret tillåter så försöker vi avsluta dagen med en gemensam grillning antingen på grönytan eller i hamnen, var och en tar med sitt. Tid och plats meddelas på arbetsdagen.

Planen är att vi ska försöka röja mellan gamla och nya hamnpiren samt att skapa en gångväg där emellan. Vi kommer att ta ner sly och flisa den på plats.

Anmälan om deltagande skickas till mig per mail senast tisdagen den 2 september. Meddela även om ni har för avsikt att delta under kvällen.

Vore bra om så många som möjligt kunde ta med röjsågar och motorsågar. Har man inte tillgång till detta så finns det gått om andra arbetsuppgifter, sprida flisen, släpa sly mm. Ta gärna med krattor och spadar också.

Med förhoppning om en trevlig dag!

Arbetsdagsgruppen, gm Carl Danielson