Kategoriarkiv: Arbetsdagsgruppen

Vatten

Nu är vattnet påkopplat och ledningarna trycksatta med kraftig klorblandning. Ingen får dricka av vattnet innan godkänt vattenprov har tagits och vi har meddelat detta.

Vattengruppen genom Gunnar Berentsen

Tack

Vi i arbetsgruppen vill tacka alla som deltog på arbetsdagen i helgen. Vi hade tur med vädret och mycket blev gjort av det som planerats. Totalt var vi 27 vuxna och 9 barn som deltog. Dränering grävdes ner under vägen på 5 platser. Bryggan i hamnen färdigställdes. Allt gräsklipptes inkl vägar och stigar. Strandpromenaden trimmades. Sly röjdes på Gåskär. Sly röjdes från hamnen och upp mot grönytorna. Brandförrådet städades för att skapa plats åt traktor och redskap inför nästa vinter. Dessutom genomfördes en brandövning. Förslag diskuterades om att ordna en extra frivillig röjningsdag i sommar då vi enbart arbetar med att röja sly, jag återkommer med datum senare. Tanken är att vi gör något roligt av dagen med gemensam lunch och förhoppningsvis även gemensam middag på kvällen där var och en tar med sig mat och dryck och vi försöker samlas på tex grönytan för att duka upp långbord. Inför arbetsdagen i höst kommer arbetsdagsgruppen åter att samlas för att närmare planera arbetet samt
titta på framtida behov. Vi hoppas givetvis på god uppslutning även till denna dagen, som alltså äger rum tredje lördagen i september (2012-09-15). En än gång ett stort TACK till alla som deltog!

Arbetsdag

Nu var det åter snart dags för en ny arbetsdag på Storön. Vi i arbetsdagsgruppen har precis haft ett nytt planeringsmöte. Kommande arbetsdag kommer att äga rum lördagen den 19 maj. Vi samlas på grönytan nedanför affären kl 9.30 för lite genomgång vi beräknar att hålla på till 16.00 med paus för lunch kl 12.00. Agendan för denna arbetsdag: Reparera vägen (markrör och grus) Städa I brandförrådet för att skapa plats åt maskiner (Elda upp skräp). Se över tak på byggnaderna, lägga rätt taktegel om behov finns. Göra klart bryggan mm i hamnen Plocka ordning på telefonstolparna i hamnen. Tabort vindfällan i hamnen.
Städa + Rensa stranden i hamnen Röja på Gåsskär Trimma strandpromenaden Röja sly från hamnen och upp mot stugorna. Ev röja på Gåsskär. Trimma utefter vägarna + plocka sten. Bänkar utefter strandpromenaden ses över. Som ni ser ovan så har vi tänkt att göra div underhållsarbete dessutom fortsätter vi den sedvanliga röjning av sly och gräs. Det är därför viktigt att så många som möjligt tar med
röjsåg, motorsåg och trimmer. Ersättning utgår för maskinbruk/bensin. Förövrigt behöver vi ha krattor mm för att rensa på stranden, ev spett för att flytta sten samt spadar/skyffel för reparation av vägen. Anmälan senast fredagen den 11/5, endast per mail till denna adress carl.danielson@backgardensbygg.se