Kategoriarkiv: Arbetsdagsgruppen

Information om höstens arbetsdag 19/9!

Höstens arbetsdag kommer att genomföras som en ”sammanhållande” aktivitet den 19/9 med start 09:30 på grönytan vid affären. Undantag kommer att göras för den gemensamma lunchen som kulturmiljögruppen normalt bjuder på. Varje deltagare får ta med eget lunchpaket. Detta görs för att vi på ett enkelt sätt ska kunna hålla avstånd till varandra men ändå träffas på ett säkert sätt.

Fokus denna gång kommer att läggas på att röja sly vid Gåsskär och Hamnpromenaden, byta panel på Brandstationens baksida mm.

Det är viktigt att ni återrapporterar vad ni har gjort och hur många timmar ni har arbetat på den blankett som finns för ändamålet.

I samband med arbetsdagens avslutningen, ca 15:00 kommer styrelsen att informera om den sanering som har gjorts i hamnen.

Välkomna!

Arbetsdag 18 maj

Nu är det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 18 maj klockan 09:30 träffas vi på grönytan vid ”Affären”. Vi håller på till klockan 16:00 med paus för gemensam lunch klockan 13:00, samfälligheten bjuder.

Vi har planerat att prioritera röjning längs Hamnavenyn, fortsätta där vi slutade röja förra arbetsdagen. Piren vid norra bryggan behöver också röjas.

Skogspromenaden och strandpromenaden behöver trimmas.

I hamnen behöver några stolpar riktas och stranden städas.

Eventuellt påbörja byte av panel på brandstationen.

En ny trappa i vattenverket behöver byggas.

Fylla på med grus på vissa delar av vägen.

Anmälan till arbetsdagen skall göras senast tisdagen den 14 maj för att vi ska kunna fixa lunch samt planera inför dagen.

Anmälan görs till ollehinderson@hotmail.com

Med vänlig hälsning

Olle Hinderson

Höstens arbetsdag

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 16 september, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.
Följande arbete är planerat inför dagen, röjning är prioriterat:
 • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
 • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
 • Ta hand om några vindfällor på Gåsskär
 • Rensa/städa stranden
 • Fortsätta arbetet med vår bastu.
 • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
 • Röja sly på Gåsskär
 • Röja sly från hamnen och upp mot grönytan, mm.
 • Ny dörr till vattenverket
Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.
Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 12 september för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.
Med förhoppningar om en trevlig dag
Arbetsdagsgruppen
/gm Carl Danielson

Kallelse till arbetsdag på Storön

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 20 maj, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.

Följande arbete är planerat inför dagen:

 • Arbete i hamnen (Hamnkommittén)
 • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
 • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
 • Ta hand om några vindfällor
 • Fortsätta med uppröjningen runt brandförråden, ev börja riva det som inte ska vara kvar
 • Rensa/städa stranden
 • Fortsätta arbetet med vår bastu.
 • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
 • Röja sly mellan Gåsskär och Storön
 • Röja sly runt grönytan samt ner mot sjön. Ev fortsätta röjningen mellan hamnpirarna.
 • Ev köra ut grus på vägarna

Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.

Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 16 maj för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.

Med förhoppningar om en trevlig dag

Arbetsdagsgruppen

/gm Carl Danielson

Arbetsdag på Storön 21 maj

Hej alla Storöbor!

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 21 maj kl 9:30 träffas vi på grönytan vid fd affären. Vi räknar med att hålla på till 16:00 med paus för gemensam lunch kl 13:00, samfälligheten bjuder på korv och hamburgare.

Meddela om ni kommer samt hur många, till carl.danielson@senate.se, senast tisdagen den 17 maj. Meddela även om ni har tillgång till röjsåg, trimmer, motorsåg och/eller fyrhjuling.

Följande arbete är planerat att genomföras:

 • Justera förtöjningar + stolpar i hamnen
 • Färdigställa målning förråd hamnen
 • Riva brygg däck EU-Bryggan
 • Riva delar av Bryggdäck på huvudbryggan
 • Städa Stranden
 • Städa ur förrådsbyggnaderna vid brandförrådet
 • Städa runt husen i hamnen och på hamnplanen
 • Ta hand om träd som blåst ner Traktorn+Motorsåg                  
 • Röjningsarbete mellan hamnen och stugområdet utefter vattnet Motorsåg, röjsåg   
 • Trimma strandpromenad + lilla skogspromenaden + runt lyktstolpar och elskåp Trimmer 
 • Grus på vägarna i hålor mm Fyrhjulingar 
 • Klippa vägar + stigar Gräsklipparen

Inför arbetsdagen vill vi även att ni som har saker i förråden och runt förråden i hamnen tar hand om detta alternativt tydligt märker upp era saker. I samband med att vi renoverar hamnen kommer det som är kvar att slängas. På arbetsdagen kommer ett gäng att få i uppgift att plocka i ordning på skräpet. Viktigt också att det som står i hamnen går att flytta på för att underlätta gräsklippning och röjning, se till att era saker inte är fastlåsta i träd eller stolpar.

Det är ej tillåtet att ställa skräp mm på samfällighetens mark. Det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sitt avfall.

Med vänliga hälsningar

Arbetsdagsgruppen

gm/Carl Danielson

Arbetsdag 20 september

Då var det snart dags för höstens ordinarie arbetsdag. Den här gången kommer vi att prioritera målning och röjning av sly. Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer. Utöver dessa två prioriterade uppgifter ska vi även försöka hinna med att laga spången till Gåsskär, färdigställa taken på förråden i hamnen, köra ut grus på vägarna, trimma strandpromenaden och övriga stigar, klippa gräs och vägar, köra skräp till återvinningsstationen.

Vi samlas på grönytan vid affären lördagen den 20 september kl 9.30 och beräknar hålla på till 16.00 med avbrott för lunch kl 13.00.

Sista anmälningsdag är tisdagen den 16 september till carl.danielson@senate.se

Meddela gärna om ni har tillgång till trimmer, röjsåg eller motorsåg. Det underlättar vår planering.

 

Vi hoppas på en härlig dag med stort deltagande.

Arbetsdagsgruppen, gm Carl Danielson

Extra arbetsdag

Lördagen den 6 september planerar vi att ha en extra frivillig röjningsdag på Storön. Vi samlas i hamnen kl 10.00 och beräknar hålla på till mellan 15 och 16. Samfälligheten bjuder på lunch. Om vädret tillåter så försöker vi avsluta dagen med en gemensam grillning antingen på grönytan eller i hamnen, var och en tar med sitt. Tid och plats meddelas på arbetsdagen.

Planen är att vi ska försöka röja mellan gamla och nya hamnpiren samt att skapa en gångväg där emellan. Vi kommer att ta ner sly och flisa den på plats.

Anmälan om deltagande skickas till mig per mail senast tisdagen den 2 september. Meddela även om ni har för avsikt att delta under kvällen.

Vore bra om så många som möjligt kunde ta med röjsågar och motorsågar. Har man inte tillgång till detta så finns det gått om andra arbetsuppgifter, sprida flisen, släpa sly mm. Ta gärna med krattor och spadar också.

Med förhoppning om en trevlig dag!

Arbetsdagsgruppen, gm Carl Danielson

Arbetsdag 17 maj

Då var det snart dags för ännu en arbetsdag på Storön. Flera av oss har redan haft några underbara helger ute på Storön under mars och april, vi får hoppas att det fortsätter så.

Kommande arbetsdag kommer att äga rum lördagen den 17 maj. Vi samlas på grönytan nedanför affären kl 9.30 för lite genomgång vi beräknar att hålla på till 16.00 med paus för lunch kl 13.00. Agendan för denna arbetsdag:

 • Läkt plus luckor på hydrofor vattenverk Ansvarig Carl (1 personer)
 • Lägga om tak på förråd i hamnen, ett kvar. Ansvarig Carl (2 personer)
 • Trimma Strandpromenaden, lilla skogspromenaden, runt elstolpar och centraler + skogspromenaden (2-3 person)
 • Klippa gräset (1 person)
 • Måla vattenverket.  Ansvarig Stig-Olof extra arbetsdagar kan krävas (4 personer)
 • Städa och rensa stranden (2-3 personer)
 • Flisa sly som röjdes i våras och köra ut på strandpromenaden (5 personer)
 • Börja skrapa färg på förråden i hamnen, målning till hösten (2-4 personer)
 • Städa runt förråden i hamnen, ev köra till återvinningscentral (2 personer)
 • Hamnarbeten, förtöjningar + räta stolpar nya piren samt se över bef förtöjningar Ansvarig Hamnkommiten (4-5 personer)
 • Dränering under vägarna och på strandpromenaden (3-4 personer)
 • Ev hämta nya bänkar till grönytan och montera (2 personer)

Som ni ser ovan så har vi tänkt att göra div underhållsarbete samt lite trimmining och gräsklippning. Vi ska även flisa den sly som röjdes i våras. Flisen kör vi ut och lägger på strandpromenaden. Förövrigt behöver vi ha krattor mm för att rensa på stranden, ev spett för att flytta sten samt spadar/skyffel för dräneringsarbeten. Anmälan senast söndagen den 12/5 hur många ni kommer, endast per mail till denna adress carl.danielson@senate.se. Meddela även gärna om ni har tillgång till fyrhjuling med släp och/eller trimmer så underlättar det planeringen av arbetsdagen.

Obligatorisk arbetsplikt är 8 timmar per år/fastighet men som vanligt vill vi gärna att alla är med barn som vuxna! Kom och umgås. Förhoppningsvis får vi en fin och trevlig dag.

Med förhoppning om ett stort deltagande.

Arbetsdagsgruppen/ Carl Danielson

Arbetsdag

Nu var det åter snart dags för en ny arbetsdag på Storön. Vi i arbetsdagsgruppen har precis haft ett nytt planeringsmöte se bifogat protokoll.

Kommande arbetsdag kommer att äga rum lördagen den 18 maj. Vi samlas på grönytan nedanför affären kl 9.30 för lite genomgång vi beräknar att hålla på till 16.00 med paus för lunch kl 13.00.

Agendan för denna arbetsdag:

• Reparera flytbrygga och flotte, sjösätta
• Reparera bryggor i hamnen
• Räta flaggstången i hamnen
• Räta pålar i hamnen
• Se över förtöjningar i hamnen
• Klippa gräset
• Reparera vägen (markrör och grus)
• Städa + Rensa stranden i hamnen
• Röja på Gåsskär
• Trimma strandpromenaden
• Röja sly från hamnen och upp mot stugorna, vi prioriterar och underhåller det som vi redan har röjt.
• Tabort soptunnor i hamnen
• Spångar på skogspromenaden

Som ni ser ovan så har vi tänkt att göra div underhållsarbete dessutom fortsätter vi den sedvanliga röjning av sly och gräs. Det är därför viktigt att så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer. Ersättning utgår för maskinbruk/bensin. Förövrigt behöver vi ha krattor mm för att rensa på stranden, ev spett för att flytta sten samt spadar/skyffel för reparation av vägen.

Anmälan senast fredagen den 13/5, endast per mail till denna adress carl.danielson@senate.se

Obligatorisk arbetsplikt är 8 timmar per år/fastighet men som vanligt vill vi gärna att alla är med barn som vuxna! Kom och umgås. Förhoppningsvis får vi en fin och trevlig dag.

Med förhoppning om ett stort deltagande.

Arbetsdagsgruppen
gm/ Carl Danielson