Författararkiv: Lennart Hedell

Brådskande meddelande!!

Pumpen som förser fastigheterna med vatten har gått sönder. En provisorisk lösning finns på plats som gör att det kommer vatten men att trycket är dåligt. 
Vattengruppen ber Er alla att vara sparsam med vattenanvändningen. Det är inte lämpligt att använda vatten för annat ändamål än att dricka tvätta sig och 
spola i toaletten. All annan användning är inte tillåten!

När problemet är löst är svårt att säga idag.

Hälsningar,
Vattengruppen!

Vattnet är påsatt!

Vattnet är påsatt, ledningarna trycksatta. Tänk på att vattnet är kraftigt klorerat. Drick inte vattnet, vänta på godkänt vattenprov. Vattengruppen meddelar när vattnet är drickbart.

Inför avstängningen av vattnet!

Vattengruppen vill informera att avstängningen av vattnet påbörjas på morgonen lördag den 6:e november. De som har möjlighet uppmanas att tappa upp vatten i hinkar o.d. för att ha till att dricka, tvätta sig med och spola toaletten under söndag.

Sista dag för lån av traktorn är fredag 5 nov. Gatubelysningen kommer att kopplas om till ´telefon mode´ vilket innebär att ni i fortsättningen får ringa det telefonnummer som tidigare meddelats via e-post för att slå på gatubelysningen.

Information om höstens arbetsdag 18/9

Höstens arbetsdag kommer att genomföras som en ”sammanhållande” aktivitet den 18/9 med start 09:30 på grönytan vid affären. Undantag kommer att göras för den gemensamma lunchen som kulturmiljögruppen normalt bjuder på. Ytterligare information om arbetsdagen kommer att skickas.