Författararkiv: admin

Hemsidan åter tillgänglig

Hemsidan är nu åter tillgänglig efter att varit nere en tid. Ett nytt spam-filter har installerats och vi hoppas nu att detta ska fungera och hindra aktörer från att blockera hemsidan. Tveka inte att höra av er till hemsidesansvarig om ni upplever problem.

Arbetsdag 18 maj

Nu är det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 18 maj klockan 09:30 träffas vi på grönytan vid ”Affären”. Vi håller på till klockan 16:00 med paus för gemensam lunch klockan 13:00, samfälligheten bjuder.

Vi har planerat att prioritera röjning längs Hamnavenyn, fortsätta där vi slutade röja förra arbetsdagen. Piren vid norra bryggan behöver också röjas.

Skogspromenaden och strandpromenaden behöver trimmas.

I hamnen behöver några stolpar riktas och stranden städas.

Eventuellt påbörja byte av panel på brandstationen.

En ny trappa i vattenverket behöver byggas.

Fylla på med grus på vissa delar av vägen.

Anmälan till arbetsdagen skall göras senast tisdagen den 14 maj för att vi ska kunna fixa lunch samt planera inför dagen.

Anmälan görs till ollehinderson@hotmail.com

Med vänlig hälsning

Olle Hinderson

Höstens arbetsdag

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 16 september, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.
Följande arbete är planerat inför dagen, röjning är prioriterat:
 • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
 • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
 • Ta hand om några vindfällor på Gåsskär
 • Rensa/städa stranden
 • Fortsätta arbetet med vår bastu.
 • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
 • Röja sly på Gåsskär
 • Röja sly från hamnen och upp mot grönytan, mm.
 • Ny dörr till vattenverket
Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.
Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 12 september för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.
Med förhoppningar om en trevlig dag
Arbetsdagsgruppen
/gm Carl Danielson

Kallelse till arbetsdag på Storön

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Vi träffas lördagen den 20 maj, samling kl 9:30 på grönytan vid ”affären”. Håller på till klockan 16:00, gemensam lunch ca klockan 13:00 på grönytan. Samfälligheten fixar lunch, korv och hamburgare. Vi hoppas på en toppen dag med bra väder och god uppslutning, då hinner vi med mycket.

Följande arbete är planerat inför dagen:

 • Arbete i hamnen (Hamnkommittén)
 • Trimma strandpromenad, skogspromenad och runt elskåp mm.
 • Klippa vägarna (Gräsklipparen)
 • Ta hand om några vindfällor
 • Fortsätta med uppröjningen runt brandförråden, ev börja riva det som inte ska vara kvar
 • Rensa/städa stranden
 • Fortsätta arbetet med vår bastu.
 • Inv målning av omklädningsrum i anslutning till bastun.
 • Röja sly mellan Gåsskär och Storön
 • Röja sly runt grönytan samt ner mot sjön. Ev fortsätta röjningen mellan hamnpirarna.
 • Ev köra ut grus på vägarna

Bra om så många som möjligt tar med röjsåg, motorsåg och trimmer meddela i samband med anmälan vad ni har tillgång till.

Anmälan ska göras till carl.danielson@senate.se senast tisdagen den 16 maj för att vi ska hinna fixa lunch mat och kunna planera arbetsdagen.

Med förhoppningar om en trevlig dag

Arbetsdagsgruppen

/gm Carl Danielson

Arbetsdag i hamnen 2 juli

Arbetet med bryggrenoveringen fortsätter. Lördagen den 2 juli klockan 0900 behövs sex arbetsvilliga storöbor. Anmälan till Carl Danielsson via e-post carl.danielsson@senate.se

Hamnkommittén

Årets avgift till Storön Vänerns samfällighetsförening och information

Till medlemmarna i Storön-Vänerns samfällighetsförening

Årets utskick av avgift till samfällighetsföreningen görs som tidigare år via mail, vilket både underlättar arbetet och är bra för miljön. Om någon ändå vill ha utskicket postat till sig, behöver ett inbetalningskort eller inte har fått mail så hör av er, då skickar jag givetvis det.

Ni hittar avgift för respektive fastighet i bifogat dokument, till mailet, Avgifter 2016. Där hittar ni också uppgifter om samfällighetens bankgiro, dit avgiften ska betalas. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning och namn vid betalning!

För i år gäller också betalning av extra avgift för finansiering av bryggor enligt beslut vid extra föreningsmöte 2016-04-30, se protokoll på hemsidan, om en engångsinsättning i samband med årsavgiften om 1500 kr/andel i GA:2, vilket för en normalfastighet med 5 andelar innebär 7500 kr. Se belopp för varje fastighet i bifogat dokument, till mailet, för avgifter.

För att kunna komma påbörja arbetet med bryggorna är det viktigt att betalning görs i tid av alla.

Förutom information om avgifter, finns till mailet en bifogad fil med lite Storö-information, samt rapportering för årets arbetsplikt. Jag vill uppmärksamma er på att flera av er saknar mailadress på hemsidans kontaktuppgifter, eller har en felaktig mailadress där. Se över så det stämmer, annars riskerna ni att gå miste om utskick.

Gå gärna in på hemsidan och läs. Aktuellt just nu är att vi haft problem med att saker som inte ska vara i vårt avlopp orsakat stopp i avloppsbrunnar, mer info finns på hemsidan. Snart har vi också årets första arbetsdag!

Många njöt av helgens underbara väder på ön, vi hoppas att vi får njuta av många lika härliga dagar i sommar!

Vi ses på Storön!

Storön-Vänerns Samfällighetsförening

genom kassör

Annelie Johansson Sundler

Arbetsdag på Storön 21 maj

Hej alla Storöbor!

Då var det snart dags för arbetsdag på Storön igen. Lördagen den 21 maj kl 9:30 träffas vi på grönytan vid fd affären. Vi räknar med att hålla på till 16:00 med paus för gemensam lunch kl 13:00, samfälligheten bjuder på korv och hamburgare.

Meddela om ni kommer samt hur många, till carl.danielson@senate.se, senast tisdagen den 17 maj. Meddela även om ni har tillgång till röjsåg, trimmer, motorsåg och/eller fyrhjuling.

Följande arbete är planerat att genomföras:

 • Justera förtöjningar + stolpar i hamnen
 • Färdigställa målning förråd hamnen
 • Riva brygg däck EU-Bryggan
 • Riva delar av Bryggdäck på huvudbryggan
 • Städa Stranden
 • Städa ur förrådsbyggnaderna vid brandförrådet
 • Städa runt husen i hamnen och på hamnplanen
 • Ta hand om träd som blåst ner Traktorn+Motorsåg                  
 • Röjningsarbete mellan hamnen och stugområdet utefter vattnet Motorsåg, röjsåg   
 • Trimma strandpromenad + lilla skogspromenaden + runt lyktstolpar och elskåp Trimmer 
 • Grus på vägarna i hålor mm Fyrhjulingar 
 • Klippa vägar + stigar Gräsklipparen

Inför arbetsdagen vill vi även att ni som har saker i förråden och runt förråden i hamnen tar hand om detta alternativt tydligt märker upp era saker. I samband med att vi renoverar hamnen kommer det som är kvar att slängas. På arbetsdagen kommer ett gäng att få i uppgift att plocka i ordning på skräpet. Viktigt också att det som står i hamnen går att flytta på för att underlätta gräsklippning och röjning, se till att era saker inte är fastlåsta i träd eller stolpar.

Det är ej tillåtet att ställa skräp mm på samfällighetens mark. Det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om sitt avfall.

Med vänliga hälsningar

Arbetsdagsgruppen

gm/Carl Danielson

Avloppsetikett

Det här är exempel på två föremål som, har hittats i avloppen i samband med rengöring, och inte hör hemma där. Hjälp till och var rädd om våra avlopp för att förhindra onödiga framtida stopp.